Blog

Ubezpieczenia pojazdów

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu mniej i bardziej poważnych wypadków. Niektóre kończą się tragicznie – śmiercią pasażerów czy kierowców. Z innych, osoby znajdujące się w pojazdach biorących udział w kolizji wychodzą bez szwanku. W każdym jednak, uszkodzeń doznają „delikatne” samochody. Naprawy pojazdów są bardzo drogie. Dla sprawców kolizji, uregulowanie rachunku z warsztatu samochodowego czy lakierniczego mogłoby być rodzajem nauczki. Co jednak z poszkodowanymi?

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest jedynym, do zakupu którego obliguje nas polskie prawo. To polisa, która gwarantuje pomoc poszkodowanym przez nas osobom i ich pojazdom. W przypadku, gdy to my jesteśmy sprawcami wypadku, nasz ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy zniszczonych samochodów. Co ważne – towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów reperacji pojazdów winowajców w ramach ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie AC

Auto casco jest najczęściej kupowanym ubezpieczeniem z kategorii polis nieobowiązkowych. To polisa, która ochrania pojazd i sprawcę kolizji. To jedno z najdroższych ubezpieczeń, które okazuje się być bardzo przydatnym, w przypadku kiedy spowodowaliśmy wypadek i my bądź nasze auto jest uszkodzone. Ubezpieczony otrzyma odszkodowanie także wtedy, gdy dojdzie do pożaru, pojazd zostanie zdemolowany przez burzę, huragan lub dojdzie do kradzieży.

Ubezpieczenie AC nie należy do najtańszych. Warto wydać jednak dodatkową gotówkę, gdy ubezpieczamy zadbany i sprawny samochód. To wydatek rzędu kilkuset złotych. Ubezpieczyciele chętnie rozkładają go jednak na raty. Koszty jakichkolwiek napraw będą większe, czasami kilkunastokrotnie.

Przy wyborze auto casco należy zwrócić uwagę na zakres, w jakim polisa chroni Twój pojazd. Nie każda jest pełno wariantowa. Niektóre polisy AC nie gwarantują odszkodowania na przykład w przypadku kradzieży pojazdu. Inne zakładają wkład własny ubezpieczonego, czyli procent szkody, do pokrycia której, właściciel będzie zmuszony.

Ubezpieczenie szyb i opon

Ubezpieczenie opon gwarantuje nam pomoc w przypadku uszkodzenia koła. Gdy uszkodzeniu ulegnie jedna opona, możemy skorzystać z usług pomocy drogowej, która dokona wymiany zepsutej części. W przypadku uszkodzenia dwóch lub trzech opon, samochód zostanie zabrany do warsztatu. Koszty pokrywa oczywiście ubezpieczyciel. Ubezpieczenie szyb gwarantuje jej całkowitą wymianę bądź naprawę uszkodzenia. Kupno tej polisy nie jest konieczne, gdyż koszt jej zakupu jest porównywalny do ceny kupowanej na własną rękę szyby.